Patijn- Sme tu vždy pre vás!

Ma-Vrij 09u- 17u

opatrení Covent-19

Opatrenia Covid-19 pre našich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

1. Ako poskytovateľ starostlivosti máte okrem príjemcu starostlivosti čo najmenší kontakt s ostatnými
2. Dotknite sa ostatných čo najmenej.
3. Vždy používajte tissue papier. Vreckovku používajte iba raz. Potom ju okamžite vyhoďte do uzavretej nádoby na odpadky.
4. Musíte kašľať alebo kýchať? Urobte to na vnútornej strane lakťa alebo si zakryte ústa tkanivom.
5. Umyte si ruky čo najviac mydlom a vodou. Vždy ich umyte ihneď po kašľaní, kýchaní alebo fúkaní nosa.
6. Noste masku, keď prídu návštevníci, a požiadajte návštevníkov, aby ju tiež nosili.
7. Ak musíte nakupovať, vždy noste masku na ústa a pravidelne si umyte ruky.

Skôr než s vami žijú naši zahraniční asistenti, najprv začneme testom na kokcid 19 a / alebo karanténnym obdobím.

Tento postup je v jednotlivých prípadoch iný. Hodnotia sa kroky uvedené nižšie a spolu s tímom starostlivosti sa rozhodne, aké kroky sa podniknú.

– Test Covid 19 v krajine pôvodu
– Karanténne obdobie 2 až 4 týždne
– Test Covid-19 v Belgicku