Patijn- We zijn er altijd voor u !

Onze waarden

Onze waarden

Onze eerste en belangrijkste waarde

Veiligheid is onze eerste en belangrijkste waarde bij Patijn! Wij streven dan ook naar veiligheid op elk niveau van onze onderneming, oa inzake reizen, bewegen, werkomgeving, eten, sporten en ontspannen.
Wij zorgen er dan ook voor dat onze zorgverleners veiligheid als belangrijkste leefregel hanteren! Dit gaat van voldoende handen wassen, persoonlijke hygiëne tot en met een nette en veilige leefomgeving.
Zeker ten tijden van epidemieën, zoals Corona, is het zeer belangrijk om alle veiligheidsvoorschriften zowel in het land van herkomst als in België zeer strikt na te leven.
Een goede inschatting van niet-veilige situaties is ook van primordiaal belang! Als onze zorgverlener een onveilige situaties bemerkt, bv een stoel die kapot is, of een tapijt dat niet voldoende plat ligt, dan is onze zorgverlener als eerste daar om dit op te lossen of om te zorgen dat het gemeld wordt.

Flexibiliteit

Flexibiliteit is de kracht van onze onderneming

Uw verwachtingen vandaag inzake inwonende zorg zullen niet dezelfde zijn als uw verwachtingen inzake inwonende zorg morgen. Mensen veranderen, ziektes kunnen evolueren en behoeftes kunnen een andere vorm krijgen. Hier vragen en verwachten we een zeer hoge flexibiliteit van onze zorgmedewerkers, dit is de sterke van ons verhaal, en de kracht van zorg op maat.

Discretie

Discretie op elk moment

Wij drukken onze zorgverleners zeer sterk op het hart dat zorg en discretie niet los van elkaar bestaan. Hierbij is elke situatie natuurlijk anders, en is het aan de zorgverlener om goed in te schatten waar de grens ligt van een discretie zorgverlening.

Communicatie en afstemming vormen hier natuurlijk ook de basis van een goede verstandhouding inzake discretie. Wij nemen dan ook onze tijd om dit in detail op te nemen in het zorgdossier.

Spreekt voor zichzelf

Eerlijkheid duurt het langst. Wij streven naar een eerlijke en transparante communicatie, zowel naar onze zorgverleners, onze zorgvragers, de familie en andere leden van het zorgteam. Wij nemen onze tijd om tijdens het intake stappenplan van Patijn duidelijke informatie te verschaffen over onze kosten en de eventuele mogelijkheden tot compensatie via de overheid.

Aan onze zorgverleners geven wij ook duidelijke en transparante informatie via het selectie stappenplan over onze werking, hun verdiensten, rechten en plichten. Verder verwachten wij dat onze zorgverleners altijd, altijd ! eerlijk zijn, van zodra wij niet meer zouden kunnen rekenen op de eerlijkheid van onze zorgverleners houdt de samenwerking onmiddellijk op.